Udruga ANST 1700

ANST 1700 je udruga građana, laika i stručnjaka čiji su ciljevi doprinijeti prevenciji i suzbijanju bolesti ovisnosti, promicanju zdravih stilova života, osnaživanju obitelji, promicanju humanih vrijednosti, ljudskih prava, općeg dobra, socijalne pravde, smanjenju socijalne isključenosti, smanjenju dugotrajne nezaposlenosti, razvoju civilnog društva i socijalnog poduzetništva. Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve koji su općekorisni i humanitarnog karaktera. Udruga ANST 1700 osnovana je 2003. godine zbog nedostatka sadržaja na području socijalnog uključivanja ranjivih skupina i od svog osnutka do danas djeluje u gradu Splitu te na području Splitsko- dalmatinske i povremeno ostalih dalmatinskih županija.

Od 2006. godine udruga djeluje u području socijalnog poduzetništva kroz socijalnu zadrugu VITA-ANST.

Od 2008. godine provodimo grupni i individualni preventivni rad na razini univerzalne, selektivne i indicirane
prevencije. U okviru tih aktivnosti pokrenut je i program organiziranog provođenja slobodnog vremena djece i
mladih u kreativnim i edukativnim radionicama udruge.

2013. potpisan je ugovor s Ministarstvom pravosuđa – Probacijski ured Split za područje za provođenje mjere
izvršavanja rada za opće dobro a od 2016 godine provodi programe u zatvorima.

2023. godine započinje po prvi put s programom smanjenja štete „POP IN“ – uskoči.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090