O programu

POP IN je program smanjenja štete kod konzumenata svih tipova droga te različitih vrsta ovisnosti povećanjem dostupnosti dobivanja informacija umrežavanjem dionika, korištenja usluga Drop in Centra te raznih mogućnosti organiziranog strukturiranog slobodnog vremena i različitih oblika osposobljavanja i pomoći pri uključivanju u radne procese i tržište rada te savjetovanje putem online platforme.
Program pruža niz aktivnosti i usluga s ciljem promoviranja zdravlja, osnaživanja korisnika i poboljšanje kvalitete življenja uz smanjenje izoliranosti.

Ciljevi provedbe programa smanjenja šteta:
– smanjeno širenje zaraznih spolno i krvlju prenosivih bolesti te očuvanje postojećeg zdravlja među
osobama koje konzumiraju droge
– smanjen broj počinjenih kaznenih djela i recidiva
– smanjen broj smrtnih slučajeva povezanih sa zlouporabom droga
– povećan broj ovisnika upućenih u programe tretmana i resocijalizacije i društvene reintegracije i
oporavka
– unaprijeđena međusektorska suradnja

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090